A  A  A

Tilskuddsordning til drenering

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord.

 

Det er i jordbruksavtalen avsatt 100 millioner kroner for 2013 og 100 millioner kroner for 2014 til drenering. Eier av jordbruksjord og leier av jordbruksjord kan søke kommunen om tilskudd. 

 

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

 

 

Dreneringsbrosjyre

 

Søknadsskjema

 

 

____________________________________________________________________________

Kontaktpersoner:

Kristin Floa

(landbruksveileder)

E-post

950 31 415

[Tilbake]


 Powered by Makeweb