A  A  A

1755013 - Klokkargården boligfelt

Vedtatt av kommunestyret i møte 18.05.11, sak 31/11

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

[Tilbake]


 Powered by Makeweb