A  A  A

1755011 - Nausthaugen 2

Vedtatt av kommunestyret i møte 23.06.09, sak 33/09

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

[Tilbake]


 Powered by Makeweb