A  A  A

1755010 - Kvaløy hyttegrend

Vedtatt av kommunestyret i møte 06.06.07, sak 33/07

Plankart

Reguleringsbestemmelser

[Tilbake]


 Powered by Makeweb