A  A  A

Kommunale avgifter 2012

Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2012

Kommunale avgifter skole: gjesteleever, utleie lokaler og utstyr 2012

Kommunale avgifter barnehage og SFO for 2012

Kommunale avgifter kommunale utleieboliger for 2012

Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for 2012

Kommunale avgifter feiing, kloakk og renovasjon for 2012

Kommunale avgifter bygg og anlegg 2012

Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon, faks,

postkort for 2012

Egenbetaling musikk/kulturskole 2012

[Tilbake]


 Powered by Makeweb