A  A  A

Kommunale avgifter 2013

Byggesaker og forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2013

Eiendomsskatt på verk og bruk 2013

Kopiering, kartproduksjon, faks, postkort 2013

Pleie- og omsorgstjenesten 2013

Skole: gjesteelever, utleie av lokaler og utstyr/skolebygninger,

SFO, musikk/kulturskole 2013

Feiing, renovasjon og avløp 2013

Bygg og anlegg 2013

Kommunale utleieboliger 2013

Marginprosent 2013

Skattøre 2013

Barnehage 2013

[Tilbake]


 Powered by Makeweb