A  A  A

Kommunale avgifter 2014

Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter

matrikkelloven 2014

Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2014

Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2014

Kommunale avgifter kopiering, kartproduksjon 2014

Kommunale avgifter barnehage 2014

Kommunale avgifter SFO 2014

Kommunale avgifter skole 2014

Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp 2014

Kommunale avgifter bygg og anlegg 2014

Kommunale avgifter utleieboliger 2014

Kommunale avgifter musikk- og kulturskole 2014

Fastsetting av marginprosent for 2014

Fastsetting av skattøre for 2014

Havneavgifter 2014

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb