A  A  A

Kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren Ann-Marit Pedersen for Ytre Namdal og Bindal er tilgjengelig for pasienter og pårørende som trenger råd eller noen å snakke med.

 

Visdomsord: "Av og til kurere - ofte lindre - alltid trøste"

 

Kreftkoordinator
Et tilbud til deg som har en kreftdiagnose og til dine pårørende i Ytre Namdal og Bindal kommune

Å få diagnosen kreft oppleves som vanskelig og kaotisk for de fleste kreftrammede og deres pårørende. Med støtte fra Kreftforeningen, har Ytre Namdal og Bindal kommune nå ansatt kreftkoordinator. Hensikten er å bedre kreftomsorgen i kommunene. Tjenesten er et lavterskeltilbud og man kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

Hva er en kreftkoordinator?

• Er til for å koordinere hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
• Skal være lett tilgjengelig for pasient og pårørende.
• Skal arbeide for gode rutiner og systemer for kreftomsorgen i kommunen: i tidlig fase, ved rehabilitering og i omsorg ved livets slutt

• Gi råd og veiledning til hjelp mot plagsomme symptomer.

• Være en samtalepartner i aIle faser av sykdommen.

* Bidra med hjelp til å skaffe nødvendige hjelpemidler.

• Ha oversikt over, å hjelpe deg å finne fram i tilbud, rettigheter og muligheter.
• Gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere i kommunen.
• Ha oversikt og samarbeid med pasientforeninger, frivillige og likepersoner, og andre ikke kommunale tilbud.

Kreftkoordinatoren er også tilgjengelig for pårørende som trenger råd eller noen å snakke med.

e-post: ann-marit.pedersen@vikna.kommune.no


Ann-Marit Pedersen
Mobil: 91376030


Det kreves ikke henvisning. Derfor kan kreftrammede, pårørende eller helsepersonell ta direkte kontakt
med kreftkoordinator.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb