A  A  A

Kommunale avgifter 2015

PS 66/14

Egenbetaling kopiering, kartproduksjon mm 2015

PS 67/14

Egenbetaling barnehage 2015

PS 68/14

Egenbetaling SFO 2015

PS 69/14

Egenbetaling leie av lokaler og utstyr ved Leka skole 2015

PS 70/14

Egenbetaling musikk- og kulturskole 2015

PS 71/14

Egenbetaling pleie- og omsorg 2015

PS 72/14

Egenbetaling for leie av utstyr teknisk avdeling 2015

PS 73/14

Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger 2015

PS 74/14

Egenbetaling byggesaker og forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

PS 75/14

Egenbetaling for feiing, kloakk og renovasjon 2015

PS 76/14

Kommunale avgifter - eiendomsskatt på verk og bruk 2015

[Tilbake]


 Powered by Makeweb