A  A  A

Foreldrebetaling barnehage

Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. I tillegg er det flere moderasjonsordninger, hvis du har flere barn eller har lav inntekt.

 Les mer...
[Tilbake]


 Powered by Makeweb