A  A  A

Kommunale avgifter 2016

PS 73/15 Egenbetaling kartproduksjon, kopiering mm for 2016           

PS 74/15 Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger 2016                    

PS 75/15 Egenbetaling for utleie av utstyr teknisk avdeling 2016         

PS 76/15 Kommunal egenbetaling pleie og omsorg 2015                    

PS 77/15 Billettpriser offentlig bading 2016                                  

PS 78/15 Egenbetaling barnehage 2016                                                   

PS 79/15 Egenbetaling SFO 2016                                                                               

PS 80/15 Egenbetaling kulturskole 2016                                                   

PS 81/15 Egenbetaling, leie av lokaler og utstyr ved Leka b/U-skole 2016       

PS 82/15 Kommunale avgifter eiendomsskattesats 2016 verk og bruk             

PS 83/15 Kommunale avgifter- eiendomsskattesats 2016 unntatt av verk og  bruk

PS 84/15 Kommunale avgifter for byggesaker og forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2016

PS 85/15 Kommunale avgifter feiing, renovasjon og avløp 2016         

[Tilbake]


 Powered by Makeweb