A  A  A

Kommunale avgifter 2017

PS 116/16 Egenbetaling kartproduksjon, kopiering mm for 2017

PS 117/16 Egenbetaling pleie- og omsorgstjenester 2017

PS 118/16 Egenbetaling husleie kommunale utleieboliger 2017

PS 119/16 Egenbetaling for utleie av utstyr teknisk avdeling 2017

PS 120/16 Kommunale avgifter eiendomsskattesats 2017

PS 121/16 Kommunale avgifter feiing, renovasjon, slam og avløp 2017

PS 122/16 Kommunale avgifter for byggesak og forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2017

PS 123/16 Gebyr for uttalelse til konsesjon etter akvakulturloven 2017

PS 124/16 Egenbetaling barnehage 2017

PS 125/16 Egenbetaling SFO 2017

PS 126/16 Egenbetaling offentlig bading 2017

PS 127/16 Egenbetaling musikk- og kulturskole 2017

PS 128/16 Egenbetaling, leie av lokaler og utstyr Leka skole 2017

[Tilbake]


 Powered by Makeweb