A  A  A

Stortingsvalg 2017

Åpningstider forhåndsstemmegivning 10.august - 08.september.

Åpningstider Valgting 10. og 11. september.

Valg.no


Ordinær forhåndsstemmegivning fra 10. august til fredag 8. september slik:

Alle hverdager kl. 1000 - 1400 på Lekatun

Fredag 25. august kl. 1900 - 2100 på Lekatun

Lørdag 26. august kl. 1100 - 1330 Gutvik grendehus

Lørdag 2. september kl. 1100 - 1330 Lekatun

Onsdag 6. september kl. 1600 - 1700 Leka sykestue

Ambulerende forhåndsstemmemottak i hele perioden etter skriftlig eller muntlig søknad,

søknadsfrist onsdag 6. september.

_____________________________________________________________________________________

Valgting

Valgting søndag 10. september:

For alle stemmekretser kl. 1300 - 1600 på Lekatun


Valgting mandag 11. september:

Valgkrets 001 Gutvik kl. 1100 – 1630 Gutvik grendehus

Valgkrets 002 Kvaløy/Husby kl. 1100 – 1900 Lekatun

Valgkrets 003 Haug/Solsem/Stein kl. 1100 – 1630 Grendahuset Fjellvang

__________________________________________________________________

Står du i manntallet?

Fra mandag 17. juli kan du undersøke om du står i manntallet i Leka kommune.

Da legges manntallslistene ut til offentlig gjennomsyn.

Dersom du ikke står i manntallet kan du ikke stemme ved stortingsvalget, som i Leka kommune avholdes 10. og 11. september 2017.


Manntallet legges ut til offentlig gjennomsyn fra og med mandag 17. juli på følgende steder:

  •  Lekatun, Leka
  • Harald Henriksen i Gutvik


Det er folkeregisteret den 30. juni i valgåret som legges til grunn for manntallet. Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de var registrert som bosatt på dette tidspunkt.

Krav om retting/oppdatering av manntallet jf. valglovens § 2-7 skal være skriftlig og begrunnet.

 

Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.

Valgstyret oppdaterer manntallet så lenge det er praktisk mulig.

 

Kravet sendes Leka kommune v/valgstyret, Leknesveien 67, 7994 Leka.

___________________________________________________________

Tidligstemmegivning

Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 01. juli tom 09. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Henvendelsen kan skje i hvilken som helst kommune i Norge.

Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi din stemme.

 

Henvendelse:

Leka servicekontor, telefon 743 87 000

E-post: post@leka.kommune.no

_________________________________________________________

Møte i valgstyret 14.03.2017 kl. 09:00

Møtebok

Sakliste

PS 1/17

Delegering av myndighet ved stortingsvalget 2017

 

2016/318

PS 2/17

Oppnevning av forhåndsstemmemottakere

 

2016/318

PS 3/17

Prøving av forhåndsstemmegivningen, delegering av myndighet

 

2016/318

PS 4/17

Stemmesteder og åpningstider Storingsvalget 2017

 

2016/318

PS 5/17

Utlegging av manntall Stortingsvalget 2017

 

2016/318

_______________________________________________________

Leka kommunestyre fastsetter, med hjemmel i valglovens § 9-2(2), at stortingsvalg og sametingsvalget 2017 i Leka kommune avholdes søndag 10. september i tillegg til mandag 11. september.

Lekatun benyttes som stemmelokale på søndag for alle kretser.


[Tilbake]


 Powered by Makeweb