A  A  A

Stortingsvalg 2017

Leka kommunestyre fastsetter, med hjemmel i valglovens § 9-2(2), at stortingsvalg og sametingsvalget 2017 i Leka kommune avholdes søndag 10. september i tillegg til mandag 11. september.

Lekatun benyttes som stemmelokale på søndag for alle kretser.


Valg.no

Møte i valgstyret 14.03.2017 kl. 09:00

Møtebok

Sakliste

PS 1/17

Delegering av myndighet ved stortingsvalget 2017

 

2016/318

PS 2/17

Oppnevning av forhåndsstemmemottakere

 

2016/318

PS 3/17

Prøving av forhåndsstemmegivningen, delegering av myndighet

 

2016/318

PS 4/17

Stemmesteder og åpningstider Storingsvalget 2017

 

2016/318

PS 5/17

Utlegging av manntall Stortingsvalget 2017

 

2016/318

[Tilbake]


 Powered by Makeweb