A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2018

Møteplan formannskap og kommunestyre 2018

Møte 14.02.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Sakliste

PS 9/18

Jordlovsbehandling - fradeling av areal fra gnr 10 bnr 2 til offentlig friluftsområde for tilrettelegging av parkering og serviceanlegg til Solsemhula

 

2018/21

PS 10/18

Jordlovsbehandling - fradeling av areal fra gnr 16 bnr 1, 2 og 43 til offentlig friluftsområde for tilrettelegging av toalett og parkering i Våttvika/ Skeisnesset.

 

2015/290

PS 11/18

Infrastrukturtiltak i tilknytning til turløyper og attraksjoner

 

2017/337

PS 12/18

Kommunal egenandel til mudring fiskerihavn Nord-Gutvik

 

2018/25

PS 13/18

Gnr 10 bnr 24, fradeling av parkeringsplass og deler av tursti til statelig sikring, Solbjørg Olsen- Andsjøen

 

2018/20

PS 14/18

Hurtigbåtforbindelse Namsos-Rørvik-Leka med forlengelse til Vennesund

 

2017/325

 

--- slutt på innstilling ---


________________________________________________________________________________

Møte 31.01.2018 kl. 10:00 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 6/18

Revidering av investeringsbudsjett 2018

 

2017/202

PS 7/18

Dispensasjon fra arealformål bolig til fritid for tomt D2 gnr 17 bnr 137, reguleringsplan for Gangstøa bolig og hytteområde, Ole Harry Sørli

 

2011/203

PS 8/18

Utvikling/restaurering av moloen i Skeishavna

 

2015/198


________________________________________________________________________________

Møte 22.01.2018 kl. 10:30 på Lekatun

Møtebok

Sakliste

 

PS 1/18

 

Dispensasjon fra forbud mot bygging i 100-metersbelte, bygging av altan, gnr 3 bnr 16, Odd Arne Guttvik og Sigmund Hansen

 

 

2017/308

PS 2/18

Klage på vedtak i F.sak 74/17 - Søknad om konsesjon for erverv av gnr 2 bnr 2 i Leka kommune - Vedvika, Tore Grongstad

 

2012/46

PS 3/18

Marine Harvest AS - søknad om biomasseutvidelse av Jakobsteinsvika 14245

 

2013/385

PS 4/18

Handlingsplan for samhandling mellom kommunen og Helse Nord-Trøndelag 2018-2021 - Uttalelse

 

2017/295

PS 5/18

Oppnevning av arbeidsgruppe - rullering av trafikksikkerhetsplan

 

2011/99

[Tilbake]


 Powered by Makeweb