A  A  A

Sakllister og møteprotokoller 2018

Møteplan formannskap og kommunestyre 2018

Møte 22.03.2018 kl. 10:30 Lekatun

Sakliste

PS 13/18

Kontrollutvalgets årsrapport 2017

 

2018/55

PS 14/18

Hurtigbåtforbindelse Namsos-Rørvik-Leka med forlengelse til Vennesund

 

2017/325

PS 15/18

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2018

 

2015/34


Dagsorden:

Rigmor Bratland orienterer om NAVs framtidige rolle

Elisabeth Helmersen orienterer om Herlaugspelet

Heidi Aune interkommunal barnevernstjeneste

Behandling av sakliste

_____________________________________________________________________________

Møte 28.02.2018 kl. 10:30 Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 6/18

Infrastrukturtiltak i tilknytning til turløyper og attraksjoner

 

2017/337

PS 7/18

Strandrydding 2018 - 2020

 

2018/35

PS 8/18

Hurtigbåtforbindelse Namsos-Rørvik-Leka med forlengelse til Vennesund

 

2017/325

PS 9/18

Kommunal egenandel til mudring fiskerihavn Nord-Gutvik

 

2018/25

PS 10/18

Tjenesteytingsavtale mellom Leka kommune og Leka sokn

 

2010/187

PS 11/18

Bokprosjekt - Leka mellom to permer - forfatter Knut Høihjelle

 

2018/46

PS 12/18

NYN - Næring i Ytre Namdal. Treårig prosjekt 2017 - 2020

 

2012/13


Dagsorden:

10:30 Prestvik, Region Namdal – prosess Region Namdal 2030 – 2050

1 time gjennomgang, presentasjon, innspill fra kommunestyrets medlemmer

11:30 Lunsj

12:00 Innvielse og befaring i Leka barnehage

12:45 Behandling av sakliste


_____________________________________________________________________________________

Møte 31.01.2018 kl. 10:30 Lekatun

Møtebok

Sakliste

PS 1/18

Revidering av investeringsbudsjett 2018

 

2017/202

PS 2/18

Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidert selskapsavtale

 

2015/279

PS 3/18

Herlaugsgildet -sammensetning av styret - 5.2.2018

 

2018/11

PS 4/18

Aktivitetspark - valg av politisk representant i prosjektgruppa

 

2016/246

PS 5/18

Utvikling/restaurering av moloen i Skeishavna

 

2015/198


[Tilbake]


 Powered by Makeweb