A  A  A

LEDIG STILLING

50 % fast stilling for sykepleier

Sykepleier fast 50 % stilling i turnus med arbeid hver 3. helg.

Tiltredelse 1.3.2018.

Stillingen er underlagt sykepleiesjef.

 

Vi søker utdannet sykepleier eller person som har annen relevant 3-årig høgskoleutdanning.

Vedkommende må ha relevant praksis for tjenesteyting til brukere i og utenfor institusjon.

Søker som har kunnskap om hverdagsrehabilitering vi kunne bli foretrukket; alternativt at vedkommende i samråd med leder tilegner seg slik kompetanse i rimelig tid etter tilsetting.

Den som tilsettes må ha førerkort for bil klasse B og beherske ulike elektroniske verktøy.

Vedkommende må beherske norsk muntlig på tilfredsstillende nivå, være god til å kommunisere og samarbeide, og være fleksibel ved endring av arbeidsoppgaver.

Den som tilsettes skal være med å bidra til planlegging, utvikling og kvalitetssikring av tjenesten i tråd med kommunens målsettinger.

 

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kadidater blir intervjuet.

 

Leka kommune tilbyr spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, god pensjons- og forsikringsordning

og lønn etter tariffavtale. Sykepleiere får dessuten 6 års antesipert lønnsansiennitet. Flyttegodtgjørelse ytes i henhold til kommunens reglement.

 

Spørsmål om stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf. 74 38 72 17.

 

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no

 

Søknadsfrist 1.2.2018.

 

Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb