A  A  A

LEDIGE STILLINGER

FERIEVIKARER PLO SOMMEREN 2018
FERIEVIKARER SOMMEREN 2018

Søker du en utfordrende og meningsfull sommerjobb i 2017, og i tillegg er blid og positiv, arbeidsom og liker utfordringer, kan Leka kommune tilby ferievikariater på disse tjenesteområdene:

 

 • Leka sykestue

  • Pleie- og omsorgstjeneste – dag- og nattjeneste; sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

  • Kjøkken – for kokker og assistenter.

  • Vaskeri – for assistenter.

    

 • Hjemmehjelpstjeneste

  • Hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter.

   Vi søker:

   Sykepleiere/sykepleiestudenter, vernepleiere/vernepleiestudenter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, assistenter, hjemmehjelpere, støttekontakter, brukerstyrt personlig assistent, vaskeri- og kjøkkenpersonell.

 

Generelt:

Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere.

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger som hjemmehjelp og assistenter i hjemmehjelpstjenesten.

Det settes krav om førerkort klasse B for de som søker arbeid i hjemmesykepleien.

For alle stillinger er det nå krav om politiattest.

 

Avlønnes i henhold til gjeldende tariffavtale. For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer.  For tillegg av omsorgansiennitet kreves fødselsattest for barn vedlagt søknaden.

 

Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg.

Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet.

Men - vi har behov for deg, selv om du ikke kan jobbe hele ferieperioden!

 

Spørsmål angående stillingene kan rettes til sykepleiesjef Tove Kvaløy på tlf. 74 38 72 17.

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes post@leka.kommune.no

 

Søknadsfrist 15.2.2018

[Tilbake]


 Powered by Makeweb