A  A  A

Offentlig ettersyn - biomasseendring Jakobsteinvika, Marine Harves AS

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur Leka kommune

Søker: Marine Harvest AS 959 352 887

Søknaden gjelder: biomasseendring

Omsøkt størrelse: 8580 tonn MTB

Lokalitet: Jakobsteinvika

Koordinater: 65° 6.7590 N 11° 47.5720 Ø

Kontaktpersonen hos Marine Harvest:

Jonathan Vaz (Tlf. 95221462)

Kontaktadresse: post@leka.kommune.no

 


Søknaden er utlagt til offentlig innsyn i kommunen (Leknesveien 67, 7994 Leka) og på kommunens hjemmesider www.leka.kommune.no. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen, 23.02.2018.


Søknadsskjema

Søknad om biomasseutvidelse Jakobsteinsvika

Formannskapets behandling, sak 03/18

Rapport fra forundersøkelse

Kystsoneplankart

Sjøkart

[Tilbake]


 Powered by Makeweb