A  A  A

BTI i BYN

Bedre tverrfaglig innsats i Bindal og Ytre Namdal

Gjennom BTI har kommunene i Bindal og Ytre Namdal som mål å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for barn, unge og deres familier – med samordnede tjenester av høy kvalitet.

Nettside til BTI i BYN

[Tilbake]


 Powered by Makeweb