A  A  A

LEDIG STILLING FRA 1.JANUAR 2019

ØKONOMILEDER - søknadsfrist 25.oktober 2018

Fra 1.januar 2019 er det ledig stilling for økonomileder i Leka kommune. 
Leka kommune har 570 innbyggere, et budsjett på 55 millioner, og 75 ansatte som utøver 55 årsverk. De fleste tjenestene driftes av kommunen selv, resten via nabokommuner eller IKS.

Økonomiavdelingen har i tillegg til lederstillingen to bemannede heltidsstillinger.
Stillingen er administrativt plassert direkte under rådmannen, og inngår i rådmannens ledergruppe. 
Økonomileder har faglig ansvar for alle deler av økonomiforvaltningen, og skal yte bistand til rådmann, politikere og tjenesteområder i dette arbeidet. I tillegg har økonomilederen en aktiv rolle som bidragsyter i utviklings- og forbedringsprosesser i kommunen.

 

Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver for stillingen 
Overordnet budsjett- og økonomistyring
Koordinere det daglige arbeidet knyttet til regnskap og budsjett 
Yte faglig støtte til tjenesteområdene og budsjettansvarlige
Løpende økonomirapportering internt og eksternt 
Økonomiplan, budsjett, regnskap, regnskapsavslutning og årsrapport
Finansforvaltning, innkjøp og innkjøpsavtaler
Saksbehandling innen ansvarsområdet

 

Følgende kvalifikasjoner kreves
Høyere økonomisk utdanning 
Kjennskap til offentlig forvaltning, kommuneregnskap, kommunal økonomiforvaltning
Erfaring med økonomistyring og ledelse.
Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse
Strukturert arbeidsform 
God framstillingsevne, skriftlig og muntlig
Erfaring med teamledelse, organisering av oppgaver og prosjektstyring
Nødvendig kjennskap til Visma økonomisystem og ePhorte saksbehandlingssystem

 

Vi ønsker også at du skal være kreativ og løsningsorientert, og ha evne til å motivere
Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Vi tilbyr en utfordrende stilling i en liten og spennende organisasjon. Vi er IA-bedrift, og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom i KLP.

Interessante søkere kalles inn til intervju, og blir bedt om å oppgi referanser.

Tiltredelse 1.januar eller så snart som mulig etter denne dato.
Send søknad med CV, vitnemål og attester til post@leka.kommune.no seinest 25.oktober 2018.
Spørsmål kan rettes til rådmannen tel 74 38 70 00.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb