A  A  A

Personopplysningsloven med personvernforordningen

GDPR - General Data Protection Regulation i Norge

GDPR / Lov om behandling av personopplysninger(personopplysningsloven) med nasjonale tilpasninger og personvernforordningen ble innført i juli 2018.

Her er link til loven og tilhørende regler og forskrifter:

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med nasjonale tilpasninger og personvernforordningen 

Forskrift om behandling av personopplysninger

Overgangsregler om behandling av personopplysninger

Forskrift om kameraovervåking i virksomhet

Forskrift om arbeidsgivers innsyn i epostkasse og annet elektronisk lagret materiell


Personvernombud i Leka kommune er Kirsti Hoff

Kontaktes på kirsti.hoff@leka.kommune.no

eller telefon 9796 0687.

[Tilbake]


 Powered by Makeweb