A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2019

Møteplan
Møte 19.02.2019 - Lekatun kl. 10:30 - 15:30

PS 2/19

Suppleringsvalg - Leka eldreråd

 

2017/85

PS 3/19

Søknad fra Herlaugsgildet om årlig økonomisk støtte fra Leka kommune

 

2018/11

PS 4/19

Godkjenning av avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd

 

2014/269

PS 5/19

Tilleggsavtale

X

2016/217

PS 6/19

Ytterligere besvarelse på spørsmål fra Arbeidstilsynet

X

2018/272

PS 7/19

Mandat til rådmann angående arbeidsmiljøtiltak og effektivisering av kommunen

 

2018/272


Orientering ved Linda H. Ekrem:
- bemanningsnorm i barnehagen

Kl. 11:30:

Oppfølging av vedtak som kommunestyre gjorde 31.01.2019.

I møtet vil vi konkretisere videre arbeid, og tydeliggjøre rapporten.

 

Stein Jonny Valstad og Ingrid Wibe fra Senter For Ledelse kommer til møtet.


Møte er lukket i hht Kommunelovens § 31-3

___________________________________________________________________
Møte 31.01.2019 - Lekatun kl. 09:30 - 11:00

PS 1/19

Organisasjonsanalyse Leka kommune

[Tilbake]


 Powered by Makeweb