A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2019
Møte 28.03.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 10/19

16/66-søknad om leie av kommunalt areal i Skeishavna gnr 16 bnr 66 av Vertshuset Herlaug

 

2019/19

PS 11/19

Støtte til kjøp av melkekvoter - ved bruk av kommunalt næringsfond

 

2011/221

PS 12/19

Innsamling av slam-samarbeid med MNA

 

2013/313

PS 13/19

Trøndersk matmanifest - tilslutning Leka kommune

 

2019/41

PS 14/19

Presisering av vedtak i k-sak 64/18- nedskriving av eiendomsskatt

 

2018/211

PS 15/19

Forslag til prosess og konkrete tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet og effektivisere Leka kommune.

 

2018/272

PS 16/19

Opprettelse av varslingssekretariat

 

2018/272


_______________________________________________________________
Møte 28.02.2019 - Lekatun kl. 10:30


PS 8/19

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for arealbruk - differensiert og bærekraftig arealpolitikk i Trøndelag

 

2019/25

PS 9/19

Leka Idrettslag - søknad om å få henge opp reklameplakater i svømmehallen

 

2012/21

 
_____________________________________________________________________
Møte 19.02.2019 - Lekatun kl. 10:30 - 15:30

PS 2/19

Suppleringsvalg - Leka eldreråd

 

2017/85

PS 3/19

Søknad fra Herlaugsgildet om årlig økonomisk støtte fra Leka kommune

 

2018/11

PS 4/19

Godkjenning av avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd

 

2014/269

PS 5/19

Tilleggsavtale

X

2016/217

PS 6/19

Ytterligere besvarelse på spørsmål fra Arbeidstilsynet

X

2018/272

PS 7/19

Mandat til rådmann angående arbeidsmiljøtiltak og effektivisering av kommunen

 

2018/272


Orientering ved Linda H. Ekrem:
- bemanningsnorm i barnehagen

Kl. 11:30:

Oppfølging av vedtak som kommunestyre gjorde 31.01.2019.

I møtet vil vi konkretisere videre arbeid, og tydeliggjøre rapporten.

 

Stein Jonny Valstad og Ingrid Wibe fra Senter For Ledelse kommer til møtet.


Møte er lukket i hht Kommunelovens § 31-3

___________________________________________________________________
Møte 31.01.2019 - Lekatun kl. 09:30 - 11:00

PS 1/19

Organisasjonsanalyse Leka kommune

[Tilbake]


 Powered by Makeweb