A  A  A

Ledige stillinger i Leka kommune

Publisert 31.07.17, BM
Leka kommune er en trivelig kystkommune vest i Nord-Trøndelag.  Administrasjonsstedet ligger på øya Leka.  Kommunen har ca 590 innbyggere.  Hovednæringene er jordbruk, fisk/sjømatoppdrett og servicenæringer.  Leka blir ofte omtalt som Midt-Norges Sagaøy.  Her finnes mange historiske minnesmerker og Leka er nylig kåret til Norges geologiske nasjonalmonument.  Leka kommune har barnehage, 10-årig grunnskole, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall og idrettshall.
[Les mer]

Lørdag 29 Juli arrangeres årets kortfilmfest i Gutvik grendehus

[Les mer]

Nå kan du leie ut -

Vi søker bolig til ny ansatt
[Les mer]

Ledige stillinger for renholdere

30 % stilling og 40 % stilling
[Les mer]

Ledige stillinger for badevakter

Offentlig bading
[Les mer]

Ledig stilling for sykepleier

60 % stilling, ett års vikariat
[Les mer]

Ledig stilling for lærer i VO

Ledig fra 1.august 2017
[Les mer]

Har du husket å klippe hekken?

Det er sommer, og hekker og busker vokser i rekordfart. Enkelte steder har hekkene vokst ut i vegbanen. 
[Les mer]

Enklere betaling

Du kan nå betale varer og tjenester med appen vipps 
[Les mer]

Tidligstemmegivning

Publisert 26.06.17, BM

[Les mer]

Spelet om Kong Herlaug

Skatteoppkreverkontorene i Nærøy, Vikna og Leka er nå samlokalisert

Hvem kan bruke gjenvinningsstasjonen RULLE?

Gratis henting av jernskrot - uke 21

Temakveld for foreldre - skap en positiv medehverdag

Konsertversjon av spelet om kong Herlaug

Herlaugskos på Lekamøya Spiseri

Sunne steg i Bindal og Ytre Namdal

Interessert i kajakk?

Leka på Trønder-TV - Kortreist

Folkemøte: kommunereformen

L’Enfant de la Patrie

Bassenget et åpent

Høring av Felles overordnet rusmiddelpolitisk handlingsplan i Ytre Namdal

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere

Fylkesmannen i Nord -Trøndelag har mottatt varsel om høyt tidevann torsdag 12.1.2017

Åpningstider ved legekontoret

Bassenget er stengt

Bredbånd i distriktet

Alminnelig ettersyn: Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Kunngjøring

Bøssebærere i Leka kommune for årets TV-aksjon

Invitasjon til FRAMTIDSVERKSTED

Offentlig bading

HAR DERE BYGGEPLANER ?

FORSØPLING

Legetjenesten i Leka - oppdatering

Legetjenesten i Leka

Offentlig søkerliste for rådmanns-stillingen i Leka kommune mai 2016

Ruskoordinator og erfaringskonsulenter i Bindal og Ytre Namdal

Høring - bredbåndsutbygging i Leka kommune

INFORMASJON OM EIENDOMSSKATT

BRANNSJEFEN OG LENSMANNEN ADVARER MOT ØKT BRANNFARE

Alminnelig ettersyn kommunale avgifter, budsjett og økonomiplan

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Valgresultat kommunestyret

Eiendomsskatt - Rammer og retningslinjer for taksering

Ny opplevelsesbåtrute Brønnøysund - Leka - Rørvik

Informasjon om forhåndsvarsel taksering av eiendomsskattegrunnlag I Leka kommune

Alminnelig ettersyn

Parkeringskort - vi hjelper deg å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Informasjon til arbeidsgivere - beløpsgrense for innbetaling av arbeidsgiveravgift.

Lag KID-nummer for innbetaling av skatter og avgifter.

Renovasjon

Tilknytningsavgift for fritidsboliger

Offentlig postjournal

Kommunale avgifter og budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Hytterenovasjon

Stedsutvikling Skei Powered by Makeweb