A  A  A

Telefonnummer ansatte og områder

TELEFONLISTE 
DIREKTENUMMER TIL KONTORER OG ANSATTE
SENTRALBORD kl.1000-1400 743 87 000
ORDFØRER Elisabeth Helmersen 90774437
ADMINISTRASJON OG STAB
Rådmann Solveig Slyngstad 920 46 451
Servicekontor Sissel Haug 468 86 172
Økonomiavdelinga Siv Aune 468 45 526
Økonomiavdelinga Ewa Lyczkowska 468 84 758
Formannskapssekretær Beathe Mårvik  951 09 887
Personalkontor Kirsti Hoff 979 60 687
Hovedtillitsvalgt Torill Grande 469 02 698
UTVIKLINGSAVDELING
Landbruk og viltforvaltning Kristin Floa 950 31 415
Teknisk kontor og flyktningtjenesten Annette T. Pettersen 468 81 079
Kultur og næring Venke Strat Thorsen 952 23 145
SKOLE
Skolefaglig rådgiver Astrid Karlsdatter Kalvik 480 38 791
Rektor Jon Einar Kristensen 947 89 169
Rådgiver Harald Henriksen 930 27 383
Lærerrom   906 53 997
SFO   476 15 027
Bibliotek Bente Nordlund 476 15 081
BARNEHAGE
Styrer Linda Hansen Ekrem 996 97 536
Avdeling 1   908 47 024
Avdeling 2   908 29 413
HELSE:
Legekontor   743 87 038
Legevakt   116117
Helsesøster Gunnhild Gutvik 470 51 135
PLEIE OG OMSORG; LEKA SYKESTUE
Sykepleiesjef Sandra Kvernø 905 02 636
Vaktrom   475 15 901
Avdelinga   475 15 391
Hjemmesykepleien   901 10 572
Pasienttelefon   475 15 010
Rus- og psykiatritjenesten   475 15 901
Kjøkkenet   475 15 750
TEKNISK ETAT; DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Arbeidsformann Leif Pettersen 958 26 528
Vaktmester Arne Leif Fjellseth 413 34 302
Vaktmester Kjetil Bjørnstad 468 86 556
 Powered by Makeweb