A  A  A

Telefonnummer ansatte og områder

Telefonnummer ansatte og områder:

   
Aarmo, Margrete 91 35 37 09 Flyktningkoordinator
Vold, Øystein Solenes 93 01 85 46 Musikk/kulturskole
Aune, Siv Anita 74 38 70 45 Konsulent lønn/regnskap
Bjørnstad, Kjetil 74 38 70 28 Fagarbeider uteseksjon
Hakkebo, Lidia 74 38 70 49 Daglig leder SFO
Ekrem, Linda Hansen 99 69 75 36 Styrer barnehage
Fjellseth, Arne Leif 74 38 70 28 Fagarbeider uteseksjon
Floa Kristin  74 38 70 17 Landbruksveileder
Haug, Sissel 74 37 70 01 Kontormedarbeider servicekontor
Grøndal, Randi 74 38 70 12 Økonomileder
Lyczkowska, Ewa 74 38 70 13Kontormedarbeider, økonomi
Hoff, Kirsti  74 38 70 24 Konsulent personal/servicekontor
Holand, Arnfinn  99 59 39 67 Fysioterapeut
Holmstrand, Jan 97 73 97 99 Voksenopplæringa
Holmstrand, Tommy F. 90 20 66 60 Rektor
Gutvik, Gunnhild 47 05 11 35  Helsesøster
Johansen, Per Helge 74 38 70 25 Ordfører
Kvaløy, Tove 74 38 72 17 Sykepleiesjef
Legekontoret 74 38 70 38 Sekretær og lege, kl.11-12.
Mårvik, Beathe 74 38 70 26 Formannskapssekretær
Nordlund, Bente 47 61 50 81 Biblioteksjef/lærer
Pettersen, Annette T. 74 38 70 19 Konsulent byggesak

Pettersen, Leif 74 38 70 28 Fagarbeider uteseksjon
Slyngstad, Solveig 74 38 70 18 Rådmann
Skolen 47 61 50 97 Fellesrom
Sykestua 74 38 72 00 Vaktrom, hjemmesykepleie mm.
Tannlege 74 11 54 21 Ytre Namdal tannklinikk
Thorsen, Venke Strat 74 38 70 20 Konsulent næring/kultur Powered by Makeweb