A  A  A

Telefonnummer ansatte og områder

ADMINISTRASJON: 
Solveig Slyngstadrådmann920 46 451

Siv Auneøkonomiavdeling468 45 526
Ewa Lyczkowskaøkonomiavdeling468 84 758
Kirsti Hoffpersonal/servicekontor979 60 687
Sissel Haugservicekontor468 86 172
Beathe Mårvik formannskapssekretær951 09 887
Hovedtillitsvalgt469 02 698
UTVIKLINGSAVDELING:
Kristin Floalandbruk950 31 415
Annette T. Pettersenteknisk / flyktningkontor468 81 079
Venke Strat Thorsenkultur/næring952 23 145
OPPVEKST:
Astrid Karlsdatter Kalvikskolefaglig rådgiver480 38 791
Jon Einar Kristensenrektor947 89 169
Harald Henriksenrådgiver930 27 383
Leka bibliotek476 15 081
Leka skole, lærerrom906 53 997
Leka SFO476 15 027
Leka barnehage743 87 005
Linda Hansen Ekremstyrer996 97 536
Leka barnehage, avdeling 1908 47 024
Leka barnehage, avdeling 2908 29 413
HELSE OG SOSIAL:
Legekontor743 87 038
Legevakt116117
Gunnhild Guttvikhelsesøster470 51 135
PLEIE OG OMSORG:

Sykepleiesjef

905 02636
Leka sykestue, vaktrom475 15 901
Leka sykestue, kjøkken475 15 750
Leka sykestue, avdeling475 15 391
Leka sykestue, pasienttelefon475 15 010
TEKNISK ETAT:
Garasjenuteseksjon743 87 028
Leif Pettersenuteseksjon958 26 528
Arne Leif Fjellsethuteseksjon413 34 302
Kjetil Bjørnstaduteseksjon468 86 556
 Powered by Makeweb