A  A  A

Alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020, K.sak 51/2017

Ansattrutiner - Rutine for å forebygge mobbing, trakassering, med mer

Ansattrutiner - Prosedyre for håndtering av brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, herunder trakassering og ...

Ansattrutiner - Rutine for konflikthåndtering

Ansattrutiner - Varslingsrutiner og varslingsplakat

Delegasjonsreglement, K.sak 42/16

Etiske retningslinjer, K.sak 73/06

Kompetanseplan 2016-2019, K.sak 46/16

Lokal forskrift adressetildeling og adresseforvaltning, K.sak 05/12

Lokal forskrift for bruk av kommunevåpen, K.sak 16/99

Lokal forskrift for husholdningsavfall, K.sak 09/05

Lokal forskrift for kloakkavgifter, K.sak 15/13

Lokal forskrift om frist for spredning av gjødselvarer mv av organsik opphav K.sak 41/07

Lokal forskrift om husholdningsavfall, K.sak 09/05

Lokal forskrift om utvidet båndtvang for hunder i Skeisnesseet, K.sak 48/11

Lønnspolitisk handlingsplan, K.sak 36/15

Lønnsrutiner, K.sak 36/15

Personalhåndbok, K.sak 36/15

Planstrategi Leka kommune 2016 - 2020 K.sak47/16 

Reglement for finansforvaltning, K.sak 31/13

Reglement for folkevalgtes innsynsrett, K.sak 25/16

Reglement for formannskapet, K.sak 15/16

Reglement for godtgjøring til folkevalgte, sist endret i K.sak 02/2020

Reglement for kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, K.sak 70/08

Reglement for kommunestyret, K.sak 16/16

Retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid, K.sak 36/15

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Ytre Namdal, 01.01.2018, K.sak 51/2017

Telefonreglement, K.sak 45/16

Vedtekter Leka barnehage, K.sak 107/16

Vedtekter foreldreutvalg FAU,  storforeldremøte 02.09.09

Vedtekter for eiendomsskatt i Leka, K.sak 49/14

Vedtekter Leka ungdomsråd LUR, K.sak 21/11

Vedtekter musikk- og kulturskole, K.sak 02/14

Vedteker SFO, K.sak 16/18

Vedteker skolens samarbeidsutvalg SU, F.sak 49/09

Økonomireglement, K.sak 50/11

.. Powered by Makeweb