A  A  A

Leka formannskap

Publisert 01.04.12, BM

Reglement for Leka formannskap

Reglement for godtgjøring til folkevalgte

 

[Les mer]

Saklister og møteprotokoller 2020

Publisert 08.01.20, BM
Møteplan 2020 - korrigert pr februar
[Les mer]

Saklister og møteprotokoller 2019

Publisert 20.12.18, BM
Møteplan 2019 - korrigert pr november
[Les mer]

Saklister og møteprotokoller 2018

Publisert 03.01.18, BM

Korrigert møteplan formannskap og kommunestyre 2018

[Les mer]

Saklister og møteprotokoller 2017

Publisert 12.12.16, BM

Revidert møteplan 2017

[Les mer]

Saklister og møteprotokoller 2016

Publisert 16.12.15, BM

Korrigert møteplan 2016

 


[Les mer]

Saklister og møteprotokoller 2015

Publisert 12.12.14, BM

Korrigert møteplan 2015


[Les mer]

Saklister, møteprotokoller 2014

Publisert 13.01.14, BM

Møteplan 2014

 

[Les mer]

Saklister, møteprotokoller 2013

Publisert 09.01.13
Møteplan 2013
___________________________________________________________________
[Les mer]

Saklister, møteprotokoller 2012

Publisert 01.04.12

Møteplan, saklister og møteprotokoller

Møteplan 2012

[Les mer] Powered by Makeweb