A  A  A

Administrasjonsutvalg

Publisert 01.04.12

Saklister og møteprotokoller

[Les mer]

Arbeidsmiljøutvalg, saklister og møteprotokoller

Publisert 01.04.12

Arbeidsmiljøutvalget består av

arbeidsgiver:      ordfører

                            rådmann

personalkonsulent

arbeidstaker:      hovedverneombud

                            verneombud

                            verneombud

Arbeidsmiljøutvalget har møter samme dag som formannskapet.

[Les mer]

Forhandlingsutvalg, saklister

Publisert 28.10.15, Kirsti Hoff
[Les mer]

Kontrollutvalg

Publisert 01.04.12
[Les mer]

Planutvalg, saklister og møteprotokoller

Publisert 01.04.12

Møteplan 2012

Formannskapet er planutvalg.

Barne- og unges representant tiltrer planutvalget for å ivareta barn og unges interesser i planlegging og planoppgaver.

Planutvalgets møter holdes samme dag som formannskapets møter.

 

[Les mer]

Tiltaksnemnd, saklister og møteprotokoller

Publisert 01.04.12

Formannskapet er kommunal tiltaksnemnd.

Møter følger formannskapets møteplan.

 

Søknadsskjema kulturutviklingsmidler

Søknadsskjema kommunalt næringsfond

Søknadsskjema regionalt næringsfond

 

Møteplan 2012
[Les mer]

Trafikksikkerhetsutvalg

Publisert 15.08.12
[Les mer] Powered by Makeweb