A  A  A

Valglister kommunestyrevalget 08. og 09. september 2019

Publisert 27.03.19, BM

Godkjente listeforslag


[Les mer]

Valgstyre - saklister og møtebøker 2019

Publisert 08.02.19, BM
Saklister og møtebøker til valgstyret
[Les mer]

Stortingsvalg 2017

Publisert 08.03.17, BM

Åpningstider forhåndsstemmegivning 10.august - 08.september.

Åpningstider Valgting 10. og 11. september.

[Les mer]

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015

Publisert 11.02.15, BM


 Leka kommunestyre fastsetter, med hjemmel i valglovens § 9-2 (2), at kommunestyreog

fylkestingsvalget i 2015 i Leka kommune avholdes søndag 13. september i tillegg til

mandag 14. september.

Lekatun benyttes som stemmelokale på søndag for alle valgkretser.


[Les mer]

Stortingsvalg 2013

Publisert 08.05.13

www.valg.no

[Les mer] Powered by Makeweb