A  A  A

KUNNGJØRING

Søknad om biomasseutvidelse av akvakulturlokalitet


[Les mer]

Høring: Planprogram for Kystsoneplan for Namdalen, inkludert Roan, Åfjord og Bjugn

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn
[Les mer]

Navnesak i Leka kommune - HØRING

Lomvatnet - Longvatnet
[Les mer]

Trafikksikkerhetsplan - høring

Trafikksikkerhetsplanen for Leka kommune 2018-2021 er lagt ut til rullering.

Innspill til planen bes sendt skriftlig til Leka Kommune,

post@leka.kommune.no .

Frist for innspill er 01.06.2018


[Les mer]

Offentlig ettersyn - biomasseendring Jakobsteinvika, Marine Harves AS

Publisert 23.01.18, BM

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur Leka kommune

Søker: Marine Harvest AS 959 352 887

Søknaden gjelder: biomasseendring

Omsøkt størrelse: 8580 tonn MTB

Lokalitet: Jakobsteinvika

Koordinater: 65° 6.7590 N 11° 47.5720 Ø

Kontaktpersonen hos Marine Harvest:

Jonathan Vaz (Tlf. 95221462)

Kontaktadresse: post@leka.kommune.no

 


[Les mer] Powered by Makeweb