A  A  A

Søknad om arealjustering Slokkholmen til offentlig innsyn

Marine Harvest Norway AS søker om arealjustering
[Les mer]

Reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya

22240: Reguleringsplan for Frøvik og Frøvikøya utlegging til offentlig ettersyn
[Les mer]

Kunngjøring om søknad til offentlig innsyn

Publisert 27.04.16
Søknad om ny lokalitet Midt-Norsk Havbruk AS
[Les mer] Powered by Makeweb