A  A  A

KUNNGJØRING AV EIENDOMSSKATTELISTER FOR 2018

Eiendomsskattelistene ligger nå ute til høring

Kunngjøring av eiendomsskattelister

Protokoll for de ulike eiendomstypene:

Eiendom med fritak

Ubebygd eiendom

Verk og bruk

Næringseiendom

Bebygd eiendom; boliger og fritidsboliger
 Powered by Makeweb