A  A  A

 Hovedsiden 
 VENSTREMENY     
 TJENESTER       
 Barn og familie 
  
 Bolig og eiendom 
  
  Flyktningtjenesten 
  
 Helse og omsorg 
  
 Individ og samfunn 
  
 Kultur, idrett og fritid 
  
 Natur og miljø 
  
 Næring og landbruk 
  
 Rettslige spørsmål 
  
 Samferdsel og trafikk 
  
 Skatter og avgifter 
  
 Trygd, sosial 
  
 Skole og utdanning 
 
 ORGANISASJON    
 Administrasjon 
  
 Telefoner ansatte 
  
 Økonomi 
  
 Gebyrer og priser 
  
 Politisk organisasjon 
  
 Reglementer, vedtekter 
 
 POLITIKK        
 Formannskap 
  
 Kommunestyret 
  
 Andre utvalg 
  
 Administrative vedtak 
  
 Nemnder og råd 
  
 Valg - valgstyre 
 
 Høringer 
 
 Arealbruksplaner 
 
   
 TOPPMENY        
 Hovedsiden 
 
 Nettstedskart 
 
 Kontaktinformasjon 
 HØYREMENY       
 Viktige nummer og lenker 
 
 Åpningstider 
 
 Ferjeruter 
 
 Rutetider hurtigbåt  
 
 Bestillingstransport 
 
 Drosje 
 
 Lekaposten 
 
 Værmeldinga 
 
 Offentlig postjournal 
 
 Selvbetjening skjema 
 
 Ledige stillinger 
 
 Filmer og bøker 
 
 Turistinformasjon 
 
 Friluftsliv 
 
 For hyttefolket 
 
 Hytte- og boligtomter 
 
 Skei utv.kulturlandskap 
 
 Verna og freda områder 
 
 Eksterne lenker 
 
 Tømmekalender MNA  
 
 Gjenvinningsstasjoner  
 
 Trollfjell geopark 
 Turistinfo      
 Generell info   
 Adkomst off. kom. 
  
 Skei Gjestehavn 
  
 Overnatting 
  
 Servering 
  
 Båtutleie 
  
 Servicetilbud 
  
 Off. service 
 
 Barn og Ung     
 Leka Skole 
  
 Ungdomsrådet 
 
 Næring          
 Landbruk 
  
 Havbruk 
  
 Servicenæringer 
 
 Sagaøya         
 Kulturminner 
  
 Ørnerovet 
  
 Lekamøya 
  
 Herlaugshaugen 
  
 Solemshula 
  
 Sjørøverskipet 
  
 Bygdaborger 
  
 Bygdemuseum 
  
 Huler og Grotter 
  
 Leka Kirke 
  
 Litteratur 
 
 Natur / Geologi 
 Geologi 
  
 Flora 
  
 Fauna 
  
 Naturen 
  
 Naturvern 
 
 Turmål          
 Briktdalen 
  
 Haliberget 
  
 Lauvhatten 
  
 Lekafjellene 
  
 Lissleka 
  
 Medgutvik 
  
 Nordfjellet 
  
 Skeisnesset 
  
 Sørfjellet 
  
 Steinstind 
  
 Stortind 
 
 Friluftsliv     
 Friluftsmål 
  
 Jakt og Fiske 
  
 Sjøfiske 
  
 Trimbokser 
  
 Sti- og Løypenett 
  
 Badestrender 
  
 Allemannsretten 
  
 Båtutfart 
 
 Skeisnesset 
 
 Kartsiden       
 Turkart 
  
 Fritidskart 
  
 Skeisnesset 
 
 In English 


 Powered by Makeweb