A  A  A

Skei og Skeisnesset utvalgte kulturlandskap

I 2009 ble Skei og Skeisnesset utpekt til ett av totalt 22 steder med status utvalgt kulturlandskap.

28.07.2009

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

"Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 22 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Skei og Skeisnesset
Sted: Leka kommune, Nord-Trøndelag
Jordbruksregion: Kysten fra Sør-Norge til Nordland
Områdetype: Gårdslandskap"

 

Se linker under bildet for informasjon inkludert billedmateriale.

 

Oversiktsbilde over Skeisnesset og og deler av grendene Skei, Husby og Leknes.

Bildet er tatt av Kirstin Maria Flynn, 26.08.2011.

Informasjonsfolder for Skei og Skeisnesset utvalgte kulturlandskap.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ved miljøvernavdelinga sin  skjøtselsplan for Skei og Skeisnesset UKL.

Brosjyre over alle utvalgte kulturlandskap i Norge. Powered by Makeweb