A  A  A

Politisk organisasjonskart

Ordfører

Per Helge Johansen (SP)

Per.helge.johansen@leka.kommune.no

975 97 663

 

Varaordfører

Kristin Floa (SP)

Kristin.floa@leka.kommune.no

950 31 415

Kommunestyrets sammensetning:

  • 9 Senterpartiet

  • 3 Arbeiderpartiet

  • 2 Venstre

  • 1 Sosialistisk Venstreparti

    

   Formannskapets sammensetning

  • 3 Senterpartiet

  • 1 Arbeiderpartiet

  • 1 Venstre Powered by Makeweb