A  A  A

Kommunal informasjon

Kommuneorganisasjon 

Ordfører:             Per Helge Johansen (SP)

                            per.helge.johansen@leka.kommune.no

                            743 87 025 / 975 97 663

 

Varaordfører:      Kristin Floa (SP)

                            kristin.floa@leka.kommune.no

                            743 87 017 / 950 31 415

 

Rådmann:            Solveig Slyngstad

                            solveig.slyngstad@leka.kommune.no

                            743 87 018 / 920 46 451

  Powered by Makeweb