A  A  A

Servicetilbud

Kommunens administrasjonssenter finner du på øya Leka.

De fleste offentlige og private tjenester ligger i Skei-Husby-Leknesområdet

 

Bank og post

•PiB Post i Butikk Husby Handel

 

Offentlig service

•Helsesenter med lege og fysioterapeut, prestekontor/ menighetskontor

•Sykeheim ved Helsesenter

•Lensmann - kontor i Skeissenteret, ved fergekai på Leka

•Kommuneadministrasjon og NAV på Lekatun

•Skole med idrettsanlegg, idrettshall, svømmehall og bibliotek

  Powered by Makeweb