A  A  A

Næringsliv

Hovednæring i Leka er landbruket med melk- og kjøttproduksjon. Oppdrett av laks er godt etablert, mens oppdrett av torsk er på vei opp.  Fiskerinæringen var tidligere svært viktig, men er blitt stadig mindre med årene. Reiselivsnæringen er under utvikling med nye satsninger på overnattings- og serveringsbedrifter. Leka har flere bedrifter innenfor service-næringer, der Leka kommune er største arbeidsgiver. Powered by Makeweb