A  A  A

Natur og geologi

Fra Austra mot innland og ut til Sklinna, så langt ut som kanskje noen utpost på kysten av Norge, finnes en spennvidde i natur som få andre kommuner kan vise. 
Det er først og fremst geologien som gjør Leka eksotisk. Vestsiden av Leka tiltrekker seg stor oppmerksomhet på grunn av det golde landskapet og den fremmedartede gulrøde fargen. 
Leka ligger mot storhavet, og den fauna og flora vi kan oppleve her er preget av denne ramsalte virkelighet. Karakteristisk for kystklimaet er mye nedbør, små temperaturforskjeller mellom sommer og vinter, og mye vind. Januar er kaldest mens juli er varmest, mest nedbørsrik er oktober, mens mai er ofte den tørreste måneden. 


Steinstind - Lekas ytterside Powered by Makeweb