A  A  A

Friluftsliv og Turmål

Lekas særegne natur innbyr til friluftsaktiviteter av ulike slag. Mest vanlig er turgåing både langs veier, oppmerka stier, langs fjæra og i naturen for øvrig og fiske i sjø og ferskvann. På varme sommerdager er det stor aktivitet med båtutfart og rekreasjon på våre idylliske badestrender.

Tilrettelagte friluftsområder

Skeisnesset kultursti, Årdalssanden friområde, Sørgutvikvatnet friområde, Gutvik Lysløype (3 km), Briktdalen Lysløype (2,5km), Spelplassen (friluftsteater).

Sti- og løypenett

Det er merkede stier til en rekke av de mest kjente turmål i kommunen, og det er satt opp trimbokser (med besøksbok) på mange spennende steder.  Powered by Makeweb