A  A  A

Landbruk

Landbruket i Leka skaffer i hovedsak sine inntekter fra melk- og kjøttproduksjon. I tillegg er det noen få som driver med gris- og eggproduksjon.

I januar 2001 er det registrert 46 melkekvoter, i gjennomsnitt gir dette ca. 65000 liter pr. bruk. Størrelsen på disse bruka varierer fra 30.000 liter til 152.000 liter. Det er etablert 4 samdrifter innen melkeproduksjon. Gjennomsnittsbruket på Leka har 156 dekar fulldyrket jord. Av dette er 50 dekar (30 %) leiejord.

Siden ressursene og produksjonen på land er begrenset, er det viktig for Lekas landbruk å se de utviklingsmuligheter som havets ressurser representerer. I Leka er havet definert som kystbondens utmark, og store deler av landbruksnæringa i Leka er involvert i satsningen på havbruk. Powered by Makeweb