A  A  A

Havbruk og fiskeri

Fiskeri har vært et viktig grunnlag for bosetting. Leka Kommune har viktige fiskefelt som Sklinna og Horta. Områdene rundt Hortavær og vestover rundt Sklinna er betydningsfulle for torskefisket og blandingsfiske. Blandingsfiske, d.v.s. fiske etter brosme, lange og sei. Torskefiske drives også på sør – øst siden av Leka der området fra Haug og nordover er gytefelt for torsk. Det er også gode fiskeplasser fra Madsøya til Solsemøyene. I Lekafjorden og områdene rundt Hortavær og Sklinna er det gode uershold. Det siste året har det også vært drevet en del krabbefiske. I Gutvik har vi et eget fiskemottak. 

Havbruk i Leka Kommune er godt etablert og gir mange arbeidsplasser. Det drives oppdrett av ulike marine arter, men hovedtyngden er på laks. 

Pr. i dag er disse selskapene etablert på Leka:

Havbruk:                                   

Marine Harvest AS

7994 Leka

Emilsen Fisk A/S
Lauvøya
7900 Rørvik


Skei Marinfisk ASA

7994 Leka

Leka Skjell DA
7994 Leka

Fiskeri:

Leka og Gutvik Fiskerlag
7994 Leka

  Powered by Makeweb