A  A  A

Ny utlysing av stilling for musikklærer - OBS KORT SØKNADSFRIST

Ledig stilling for musikklærer i grunnskolen og i Leka musikk- og kulturskole.

[Les mer]

Ledig stilling i voksenopplæringa

Lærer 80 % stilling
[Les mer]

Ledige stillinger i Leka kommune

Musikk- og kulturskolelærer, grunnskolelærer og daglig leder SFO
[Les mer]

Ledige stillinger voksenopplæringen

Sommerprogrammet 2017
[Les mer]

Ledige stillinger i Leka barnehage

Vikariater til mars 2018 pedagogisk leder og barne- og ungdomsarbeider.
[Les mer]

Ledige stillinger - lærer

Det søkes etter lærervikar(er) ut skoleåret 2016/17.

[Les mer]

Ledige stillinger i Leka barnehage

Pedagogisk leder 100 % og barne- og ungdomsarbeider/assistent 50 %
[Les mer]

Ledige stillinger i Leka kommune

Økonomileder og økonomimedarbeider 
[Les mer]

Ledig stilling

Ledig stilling i voksenopplæringa
[Les mer]

Ledige stillinger i Leka kommune

Pleie- og omsorgstjenesten
[Les mer]

Sommerjobb - ferievikarer

LEDIG STILLING FOR ØKONOMIMEDARBEIDER

LEDIG STILLING Powered by Makeweb