A  A  A

Ledig stilling for musikklærer

Vikariat våren 2019

Leka barne- og ungdomsskole og Leka kultur og musikkskole

søker allsidig lærer som kan vikariere mens vår faste lærer har permisjon.

Vikariatet gjelder perioden 26.2. – 6.5.2019.

 

I utgangspunktet søker vi noen som kan dekke inntil 100 % stilling fordelt på 25 % musikklærer i grunnskolen, og 75 % lærer i Leka kommunale musikk- og kulturskole.

 

Vi er også interessert om du bare kan ta deler av undervisningen i musikk- og kulturskolen!

Elevene har tilbud om opplæring i sang og ulike instrumenter, enkeltvis og i grupper.

 

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Undervisning i faget musikk i grunnskolen

Ansvar for planlegging og undervisning i den kommunale kultur og musikkskolen

Relevant utdanning og erfaring.

God faglig kompetanse og tydelig klasseledelse

Engasjement og arbeidsglede

Initiativ og ansvarsbevissthet

Bevisst holdning til arbeid med barn og unge.

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 

I utvelgelsen av kandidater legger vi vekt på egnethet for stillingen.

 

Søknad med CV og attester sendes post@leka.kommune.no

 

Har du spørsmål om stillingen, så kontakt

Astrid Karlsdatter Kalvik

Skolefaglig rådgiver i Leka kommune

Telefon 48038791

E-post Astrid-Karlsdatter.Kalvik@leka.kommune.no

eller

Kirsti Hoff

Personalkonsulent

Telefon 97960687

E-post kirsti.hoff@leka.kommune.no

 

Søknadsfrist: 11.januar 2019

  Powered by Makeweb