A  A  A

Kulturminner

Få steder i Norge kan måle seg med sagaøya Leka når det gjelder mangfoldet og tettheten av kulturminner. Det er registrert over 400 fornminner (kulturminner fra før 1537) i Leka. Disse spenner seg fra steinalderfunn, huler, hulemalerier, bygdeborger, hedenske kultsteder, leidangsnaust-tufter, kirketufter og til gravanlegg av ulike dimensjoner. Det knytter seg mange sagn og historier til dette historiske landskapet. På Leka kommunes friluftskart er kulturminnene avmerket. Unn deg en tur blant de mange sporene etter våre forfedres liv og virke.

En av de mange gravrøysene på Leka Powered by Makeweb