A  A  A

Solsemhola - en forhistorisk katedral

I Solsemhula ble Nord Europas første kjente hulemalerier oppdaget i 1912.

Senere er slike hulemalerier påtruffet kun ni andre steder, alle mellom Leka og Lofoten. Maleriene befinner seg i det innerste rommet i hula der dagslys aldri slipper til. I alt er det ca. 21 figurer. Med unntak av et stort kors, forestiller alle figurene mennesker. 

Undersøkelsene av hulebunnen gav også spennende resultater. I alt 1868 knokler, rester etter fisk, sel, fugler, husdyr og mennesker ble funnet, i tillegg til den flotte amuletten av bein som forestiller en geirfugl samt to beingjenstander som kan ha vært den religiøse lederens musikkinstrumenter.

Hula er naturens egen katedral. Dagliglivets inntrykk forsvinner, det blir stille, mørkt, kaldt og fuktig rundt oss når vi går inn i hula. Lyder får en annen klang enn vi er vant til. Det er mye som tyder på at hula ble brukt til religiøse seremonier. Powered by Makeweb