A  A  A

Huler og grotter

Det finnes mange huler og grotter i Leka, og spor viser at mange av disse har vært bebodd. De to største grottene i Gutvik, Lissbindalskjerka og Svartomn når over 200 meter inn i fjellet. Det er ikke ufarlig å ferdes i grottene. All ferdsel skjer på eget ansvar. Powered by Makeweb