A  A  A

Lokalhistorisk litteratur

Ønsker du å lese mer om Lekas historie kan vi anbefale:

 • Alsaker, S. 199?: Herlaugshaugen "…En kongegrav i det nordenfjeldske Norge…" . Fotefar mot nord. Nord-Trøndelag Fylkeskommune.
 • Christensen, Per R: Namdalens Historie 1600-1837, Namdal Historielag 1999.
 • Fiskaa H.M. og H.F. Myckland, (red.) 1958: Norges bebyggelse, herredsbind for Nord-Trøndelag nordre del. A/S Norsk Faglitteratur G. Reinert, Oslo 1958.
 • Furre, Johs. 1992: Gjennom brått og brann, Skipsforlis ved Leka 1701-1944. Lokalhistorisk Forlag Espa 1992.
 • Furre, Johs. 1985: Kaperforliset ved Nord-Gutvik i 1798. Namsen Trykk, Namsos.
 • Gutvik, R. 1999. Gutvikfolket, folket fra Galthaugen.
 • Herje, Torunn og Alsaker. S. 1999. Kysten vår, Namdalskysten gjennom 10.000 år. Kystbok 1999.
 • Holand, A. 1995: Leka under krigen, dagligliv og dramatikk fra ufredsårene 1940 - 45. Leka Bygdemusseumslag 1995.
 • Krekling, S., 1949: Fiskarsoga frå Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag Fiskarlag.
 • Lund, A.J., (red.) 1967: Leka kirke 100 år 1867-1967. Leka menighetsråd 1967.
 • Ormøy, H.K., 1991: Sklinna - fiskeværet vest i havet. I Blad av Brønnøy historie, årgang 3. Brønnøy historielag 1991.
 • Sandnes, J., 1965: Namdalens historie til år 1600. Namdal Historielag, Namsos 1965.
 • Th. Petersen: Om Solsemhulen paa Leka, Oldtiden IV (1914)
 • Universitetets oldsakssamling årbok 1993/94 : Hein Bjartmann Bjerck: Malte menneskebilder i "Helvete" s. 130 (s.121-149)


 •  Powered by Makeweb