A  A  A

Flora

Med en kystnatur som i norgessammenheng er helt spesiell, kan Leka by på mange botaniske kvaliteter. Om du vandrer fra fjæresteinene og opp til fjelltoppene kan du oppleve, verdifull kystlynghei, artsrike strandenger, fristende hvite sandstrender, blankskurte svaberg og flotte rullesteinsstrender helt opp til fjellfoten med botaniske spesialiteter.

Fjellplanter kan opptre i fjæra og strandplanter på fjelltoppene. Strandkjeks vokser her til og med på Vattind. 
Øya Leka har lite skog. Det meste er planta furu og gran, foruten noe lauvskog. Gutvik har drivverdig skog av både lauvtre og bartre. Powered by Makeweb