A  A  A

Naturen på Leka

Fra Austra mot innland og ut til Sklinna, så langt ut som kanskje noen utpost på kysten av Norge, finnes en spennvidde i natur som få andre kommuner kan vise. 
Det er først og fremst geologien som gjør Leka eksotisk. Vestsiden av Leka tiltrekker seg stor oppmerksomhet på grunn av det golde landskapet og den fremmedartede gulrøde fargen. Powered by Makeweb