A  A  A

Briktdalen

er et skogsområde, mye brukt til fotturer, bær og soppturer. Området er lett tilgjengelig fra fylkesvegen, og tilrettelagt med lysløype samt en merket turløype opp til Peisholet og Herlaugsløypa. Briktdalsskogen er unik på Leka med tanke på å oppleve en variert skogsnatur.

Briktdalsløypa om Peisholet

Merka løype (3km) i skogsterreng med trolsk landskap. Peisholet er en fin grillplass. Tilslutningsløype til Herlaugsløypa.

Briktdalsskogen - Lysløypa

Skogsområde med godt lokalklima og mange ulike treslag (osp, bjørk, rogn, rognasal, hassel, hegg, seljearter, storvokst furu, norsk gran, bergfuru, sitka). Andre kvaliteter i området er gravrøysa på toppen av Jekthaugen (et fint utsiktspunkt) og Briktdalselva. Lysløypa (ca 2,5km) er et flott turalternativ både sommer og vinter. Trimboks står på en stolpe i lysløypa. Powered by Makeweb