A  A  A

Lauvhatten

Lauvhatten er mye brukt som utfartsområde p.g.a. sin fantastiske utsikt og spesielle geologiske og kulturhistoriske kvaliteter. 
På Sør-Lauvhatten finnes et svært spesielt røysanlegg, en sentrumsrøys omkranset med 34 røyser i sirkler av ulik avstand, som sammenliknes med Englands Stonehenge. På Nord Lauvhatten ligger restene av et tysk fly- og sjøobservasjonsanlegg fra siste verdenskrig - del av Festung Norwegen Powered by Makeweb