A  A  A

Nordfjellet i Gutvik - Romsskåla

Her ligger Romsskåla (588) kommunens høyeste fjeltopp. Trimbok ligger i en boks inni varden. Anbefalte ruter opp er fra dyrkingveien inn mot Sønndalslia, eller opp Lissbindalsaksla. Turen opp Lissbindalsaksla gir en svært luftig opplevelse. Lissbindalskjerka (280m dyp) er sannsynligvis Namdalens største grotte. Sønndalsliene er et spesielt artsrikt barskogområde med storvokst skog og mange sjeldne planter bl.a orkideer.

Kaperløypa (ca 8km)

Merka løypa fra Nord Gutvik. Stigning: ubetydelig. Mye spennende natur. Kaperløypa er tilrettelagt i forbindelse med den årlige kapermarsjen. Den merkede traseen følger stort sett eldre stier i området. Løypa går langs fjellfoten nordover til Stortjønna og tilbake langs strandkanten via Raudhammaren. Minneplate ved Raudhammaren, stedet hvor Kaperskipet forliste i 1798. Trimboks like ved minneplata. Videre passerer stien Sundsvika. Sundsvika er et populært utfartsområde, brukt til bading, telting, m.m. Powered by Makeweb