A  A  A

Skeisnesset

Nord-øst på Leka med skipsleia og havet som nærmeste nabo ligger Skeisnesset. 
Her kan du vandre i kystlyngheier og myrer for å studere områdets varierte plante- og dyreliv, lete deg fram til spesielle geologiske forekomster eller rett og slett gå en tur for å oppleve natur og landskap. Fra de høyeste åsene er det en storstilt utsikt over havet, Helgelandsøyene og det store våtmarksområdet vest i Skeisnesset som er vernet for å ta   vare på fuglelivet. Dette er et av Sør-Norges største og mest artsrike strandengkompleks. Over 90 fuglearter og mer   enn 300 ulike planter er registrert i området.
Kulturhistorisk finnes spor fra steinalderen til nåtid. De eldste sporene er 5-6000 år gamle steinaldertufter. Det er      også registrert 40-50 gravrøyser fra bronse- og jernalder i området. På Våttviksletta finnes hustufter fra middelalderen. Hele landskapet er preget av måten våre forfedre utnyttet utmarka på. Skeisnesset regnes nå som et av de viktigste gjenværende kystlyngheiområdene i Nord Trøndelag. Her har storfe og sau beitet siden langt tilbake i tid, og lyng er     blitt slått og brent. Det er satt i gang et større skjøtselsprosjekt i området for å ta vare på kystlyngheiene. 

Skeisnesset kultursti

Skeisnesset kultursti gir deg lærerik informasjon om områdets mange kvaliteter. Kulturstien er på i alt 3-4 km, med familieløypa (1,4km) tilrettelagt for rullestolbrukere og barnevogn, som basis.
Steinhytta i Vardvika står åpen. Her kan du nyte medbrakt mat og kaffe sammen med fin utsikt og nyttig informasjon. Vi anbefaler deg å bruke god tid og gjerne ta en lengre tur nordover til Lekas nordligste punkt, Nessodden. 
Skeisnesset kultursti ble kåret til årets friluftsområde i Nord Trøndelag i 1995. Powered by Makeweb